Идея на проекта

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на ученици, родители и учители от Бургас и
Селиолу за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси
чрез съвместни интерактивни, обучителни и мотивационни дейности.

Специфичните дейности по проекта са:

  • 1.

    Разработване и въвеждане на програма за клуб по интереси като интерактивно и практическо пособие за подобряване на капацитета за опазване на природата

  • 2.

    Формиране на "зелено" самосъзнание у учениците

  • 3.

    Насърчаване на мотивацията у учениците да придобиват нови знания и за прилагат уменията и опита си в областта на опазване на природата

Резултати от проекта

Основна целева група, която ще има полза от реализацията на проекта са:

150
Ученика
17
Учители
50
Родители
3
Представителя

Бенефициентите, които ще се възползват от резултатите и продуктите са:

557
Ученика
45
Учители
200
Участника
200
Роднини
и близки
20
Други
училища

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца