Маршрути

Маршрути за кратки и дълги екологични екскурзии (тур) на
учениците от клуб по интереси
"Ученическа еко академия"

При осъществяването на Програмата за работата на клубовете по интереси "Ученическа еко академия" ще
бъдат провеждани извънкласни дейности, които ще включват кратки и по-дълги екологични екскурзии (еко тур).

Разгледайте маршрутите, които сме избрали за вас в България и Турция

Първи маршрут

Горно Езерово- Природозащитен център „ПОДА” ,Защитена местност „ Ченгене скеле“,
Устие на река ИЗВОРСКА (защитена зона).

Защитената местност "Пода" попада в самия естествен център между трите езера – Атанасовското езеро, Бургаското езеро (Вая), Мандренския комплекс, и Черно море. Така като във фокус тя събира в себе си "есенцията" на птичето многообразие на този уникален район. Това обяснява поразителния факт, че на територията си от един единствен квадратен километър "Пода" приютява 290 вида птици. Тук Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ създаде първия в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Природозащитният център (ПЗЦ) на БДЗП "Пода" е едно от най-привлекателните места в България за многобройните любители на птиците от страната и чужбина. Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта, удостоен е с наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. В Центъра всеки посетител може да научи интересни факти за изключителните природни ценности на Бургаските влажни зони, да наблюдава с бинокли далекогледна тръба някои от най-застрашените птици - къдроглави пеликани, морски орел, както и "бисерите" на "Пода" - бялата лопатарка, блестящия ибис, малкия корморан и десетки други видове птици.

Защитена местност „Ченгене скеле“, срещано и като Цингене скела, е защитена местност източно от Бургас. Тя се простира на 160 хектара и обхваща както част от едноименния залив Ченгене скеле (или Цигански залив - оттук и наименованието Цингене скеле), така и част от землището на бургаския квартал Крайморие и на село Маринка.

Устието на река Изворска - Река Изворска е богата на риба, но в защитената местност риболовът е забранен. Мястото е подходящо за посещение на организирани групи и индивидуални туристи. За да не пречат на птиците и другите обитатели на защитената територия са изградените две беседки с маси и пейки, поставени на брега на язовир Мандра точно срещу защитената територия.

Втори маршрут

Горно Езерово- Братово- Камено- Атанасовско езеро- Горно Езерово

Реализирането на този тур чрез обиколка на Бургаското езеро ще постигне целта за вземане на проби от различни по степен на замърсяване почви. В гр. Бургас групата ще посети Атанасовското езеро - птичият рай на България. Атанасовското езеро е свръхсолено крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е поддържан резерват, а южната – буферна зона, по-късно прекатегоризирана в защитена местност. Езерото е заобиколено от по-малки водоеми и система от канали, обрасли с блатна растителност, кристализатори, заобиколени от дига и сладководен канал. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо. Средната му дълбочина е 30 см.

В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от общо 423 за България), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени - къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малък корморан, белоока потапница, ливаден дърдавец и др. 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.

Трети маршрут

Маршрутът извършва обиколка в Природен парк „Странджа“ и посещение на
фотоволтаичен парк край гр. Малко Търново и с. Равадиново. Изходна точка на
маршрута е гр. Бургас.

Село Бръшлян е обявено за архитектурен резерват, заради десетките къщи и ансамбли, типични представители на странджанската архитектура от 18 и 19 век. От тях 9 са архитектурни паметници на културата с национално значение, 22 са ансамбли, а останалите къщи са от местно значение. Храмът "Св. Димитър" с килийното училище в центъра е обявен за художествен и архитектурен паметник на културата. Мястото, на което е построен през 17-ти век, в древността е било тракийско светилище.

с. Граматиково - Експозицията "Горска сбирка", която е посветена на огромното биологично разнообразие на Странджа планина. Първият по рода си музей в България със съвременни интерактивни елементи: Телефонна кабина с телефонен указател за разговор с птиците в гората, уредба "Езиков курс" за изучаване езиците на няколко животни, тъмна стаичка, в която ще чуете гласовете на всички нощни обитатели на гората, табла за разпознаване видовете странджански дървета по тяхната кора, кутия с бръмбари, два дървени пъзела с картата на природен парк"Странджа" и хранителната верига на животните, сандък с природни съкровища – минерали и билки за разпознаване, модел на къщичка за птички с чертеж за построяването й, богата фотоизложба, зала за видеопрожекции, детски творби, изработени от природни материали на деца от района на парка и др.

Исторически музей гр. Малко Търново - Петте му експозиции са разположени в 3 къщи, типични представители на странджанската възрожденската архитектура. В първата са подредени археологическите паметници, открити през последните десетилетия в обектите около и в града. Иконната живопис е представена в отделна експозиция с образци от местни майстори. Специално място е отделено на Преображенското въстание, а в етнографската сбирка са събрани автентични предмети и облекла за източно-рупската етнографска област, към която се отнася Малкотърновският регион.

Водопадът Докузак - по пътя за с. Стоилово на р. Мечи дол (Айдере). Интересно е да се види барата (тепавицата), 600 м надолу по пътя в посока Стоилово, която е архитектурен паметник, село Стоилово e кацнало на хълма на 320м надморска височина, a от него се разкриват впечатляващи панорамни гледки. Като старо хасекийско село, в него и до днес е съхранен кошничарския занаят, а могат да се видят и стари странджански къщи със запазен поминък (вършитба и приготвяне на хляб в подница).

с. Равадиново - вр. Бакърлъка, най-високия връх на Медни рид (376 м). Изкачването е много приятно. Последните 100 м към скалите се вървят. При ясно време гледката от горе е величествена – разкрива се като на длан целия залив от Емине до Маслен нос. Пътечката минава през руините от късноантична и средновековна крепост „Кримна”, която се е издигала като част от редицата тракийски крепости по рида Ранули – Бурхама - Малко кале - Лободово кале – Кримна - Атия.

Кратък тур

Селиолу – Лалапаша- Вайсал

Вайсал е селище в района на Лалапаша, близо до българската граница. Тук ще се организират екскурзии до залесената зона. Намира се на около 27 километра от Селиолу. Причината, поради която сме избрали тази гора, е да запазим естествената й структура. Това пътуване ще позволи на децата да се свържат с природата, да разберат цикъла на природата и да изградят чувственост към природата. Развитието на усещането за любопитство, което съществува в децата, и създаването на желание за изследване и изучаване, ще даде възможност на децата да се насладят на ученето през целия живот. По време на пътуването децата ще могат да разпознават растителни и животински видове в природата (животни, насекоми, растения, цветя и дървета) по-тясно и ще се извършват дейности, които да им позволят да обичат природата. По този маршрут ще бъдат посетени и разгледани долмени, някои от които са разположени до центъра на Лалапаша, а други са разположени по пътя между селищата. Долменът е праисторическа структура, състояща се от няколко големи плоски камъка, разположени един до друг на земята и големи плоски камъни, разположени хоризонтално върху тях. Смята се, че са били използвани като гробници. В България има три подобни комплекса. Тракийските долмени са открити в планините Странджа, Сакар и Родопите. Общо около 750 известни долмени съществуват в този район.

Дълъг тур

Пещера Дупница

Пещерата Дупница се намира на 5 - 6 километра югозападно от село Сарпдере, област Демиркьой, провинция Къркларели. Намира се на около 90 километра от Селиолу и е единствената пещера отворена за посетители в Тракия (в територията на Република Турция). До него лесно може да се стигне с кола през път D020 през село Бюйюкгердели, преминавайки Къркларели, а след това и селото Сарпдере през пътя на Скопие. По пътя можете да се насладите на живописната красота на великолепната тракийска равнина. Горите на Странджа планина придават уникална красота по пътя ни. Той е заобиколен от гори с различна природна красота и също така съдържа различни диви животни. Достигайки до туристическата зона, тя е покрита с гъста растителност във всички зелени тонове, а пещерите от второто геоложко време, образувани в резултат на мраморите на Юра (образувани преди 180 милиона години), са пред вас. Нашата цел е да запознаем нашите ученици с околната среда, да им покажем на място естествената красота на Странджа планина, да популяризираме флората и фауната на място, да придобием екологично съзнание и най-вече да увеличим "зеленото съзнание" и "съзнание за опазване на природата" в учениците. Пътуването има за цел и събиране на материали за лабораторията, които ще бъдат създадени в нашето училище в рамките на проекта, както и снимките за изложбата, която ще се проведат в края на проекта.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца