Новини

Dupnisa Nature Trip

  Nature trip was organized at 20 may with participation of Eco Academy Club students which had been established within the scope of  project "Joint students’ initiatives from cross-border regions addressing nature protection in Strandja Mountain“ and their parents.            Thanks to this excursion, our students and parents gathered samples…

Suloglu Exhibition

An exhibition was held on May 18 at our school with the participation of our teachers and teachers from Bulgaria Vassil Levski Primary School. The works of the students related to the nature and the photographs taken during the events were exhibited. The two sides mutually shared their experiences and…

Провеждане на еко-фото конкурс и изложба

На 17, 18 и 19 май 2018 г. в гр. Селиолу, РТурция ще бъде организирана изложба  на предмети, създадени от природни материали и еко-фото конкурс. Събитието ще бъде организирано от екипа на Основното училище в гр. Селиолу. Участие ще чземат преподаватели от ОУ "Васил Левски" гр. Бургас, РБългария.

Lalapaşa Henges Nature trip

A nature trip to Lalapasa Henges was organized with participation of Eco Academy Club students and their parents.The students were given information about the pre-historic ages along with the natural consciousness. Surveys were made around the henge, samples were taken and examined in the laboratory.      

Предстои провеждането на два екотура за участниците в "Ученическата еко академия"

 Екотуровете в природата са в съответствие с установената необходимост от практически опит както на ученици, така и на родители в природата, където обучителите ще имат възможност да обяснят концепцията за опазването на природата и устойчивото използване на природните ресурси, да научат за нестабилността на екосистемите, като улавят интереса на децата.…

Посещение на публична лекция на тема: „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“.

Посещение на публична лекция на тема: „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца