Новини

Нов успех

1-Photo_12_06_2017.JPG

Училищното ръководство с удовлетворение обяви, че е стартирало изпълнението на проект „Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина“ в изпълнение на проектно предложение № CB005.1.12.082 и Договор № РД-02-29-49 / 20.03.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Interreg-IPA за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014-2020.

Създадена е организация за популяризиране дейностите и целите на проекта. Основната цел на проекта е повишаване капацитета на ученици, родители и учители от Бургас и Селиолу за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни интерактивни, обучителни и мотивационни дейности. Специфичните дейности по проекта са: Разработване и въвеждане на програма за клуб по интереси като интерактивно и практическо пособие за подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване и управление на природните ресурси за учениците от Основно училище „Васил Левски“ гр. Бургас (Република България) и Основно училище – Селиолу (Република Турция); Формиране на „зелено“ самосъзнание у учениците; Насърчаване на мотивацията у учениците да придобиват нови знания и да прилагат уменията и опита си в областта на опазване на природата в модерна, съвременно оборудвана лаборатория, он-лайн викторини, конкурси и изложби.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца