Новини

Посещение на публична лекция на тема: „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“.

1/2
5.jpg 6.jpg

Посещение на публична лекция на тема: „Странджа пази природно богатство от отдавна минали геологически епохи“.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца