Новини

Предстои провеждането на два екотура за участниците в "Ученическата еко академия"

 Екотуровете в природата са в съответствие с установената необходимост от практически опит както на ученици, така и на родители в природата, където обучителите ще имат възможност да обяснят концепцията за опазването на природата и устойчивото използване на природните ресурси, да научат за нестабилността на екосистемите, като улавят интереса на децата. Еко турнето има за цел да направи децата и техните родители истински зрители на функционирането на екосистемите. Те ще наблюдават животни, растения в своето местообитание, ще наблюдават внедряването на системи за възобновяема енергия на практика като вятърна / водна / слънчева енергия и др.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца