Новини

Провеждане на еко-фото конкурс и изложба

На 17, 18 и 19 май 2018 г. в гр. Селиолу, РТурция ще бъде организирана изложба  на предмети, създадени от природни материали и еко-фото конкурс. Събитието ще бъде организирано от екипа на Основното училище в гр. Селиолу. Участие ще чземат преподаватели от ОУ "Васил Левски" гр. Бургас, РБългария.

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца